„Saugios kaimynystės“ programa Didžiojoje Britanijoje

Programos pradžia

Viena pirmųjų „Saugios kaimynystės“ programų Didžiojoje Britanijoje reikėtų laikyti „Namų stebėjimo“ programą, vykdytą 1982 metais Češyre.

„Saugios kaimynystės“ statistika:

Jau aštuntajame dešimtmetyje programa buvo sparčiai vystoma visoje šalyje. 2000 metų Britanijos nusikalstamumo tyrime nurodoma, jog daugiau nei ketvirtadalis (27%) visų namų ūkių buvo „Saugios kaimynystės“ programos dalyviai.

„Saugios kaimynystės“ nevyriausybinė organizacijatikslai, struktūra, veikla, finansavimo šaltiniai:

Šiuo metu „Saugios kaimynystės“ judėjimas (Anglijoje žinomas kaip Neighbourhood Watch ir Home Watch) yra vienas didžiausių savanoriškų judėjimų Didžiojoje Britanijoje, vienijantis 3.8 milijonų namų ūkių. Prasidėjusi kaip visuomeninė žmonių iniciatyva, 2007 metais „Saugios kaimynystės“ programa išaugo į „Saugios kaimynystės“ tinklą su atskira struktūra. Šio tinklo pagrindinis tikslas – dalintis gerąja praktika, skatinti narius tobulėti ir atstovauti daugelio „Saugios kaimynystės“ grupių interesus valstybės lygmeniu. Šios visuomeninės organizacijos interneto svetainėje[1] nurodoma, jog programos partneriai – tai ne tik policijos ir vietos valdžios organizacijos, bet ir įvairios kitos visuomeninės organizacijos, judėjimai ar projektai (pradedant kaimyninių šalių „Saugios kaimynystės“ programomis ir baigiant Policijos mokykla bei studentų sąjunga). Organizacijos rėmėjų sąraše taip pat galima pamatyti ne tik valstybės institucijas, tačiau ir draudimo, elektros tiekimo, langų bei durų, kitų apsaugos priemonių komercines įmones, teikiančias savo paslaugas „Saugios kaimynystės“ grupėms.

„Saugios kaimynystės“ veikla Didžiojoje Britanijoje

Pagrindiniai „Saugios kaimynystės“ programos tikslai yra:

 1. Sumažinti nusikalstamumą;
 2. Sumažinti antisocialinius veiksmus;
 3. Sumažinti gyventojų nerimą dėl nusikalstamumo ir užtikrinti saugumą;
 4. Padidinti visuomenės pasitenkinimą.

Londono miesto savivaldybė pradėjo vykdyti papildomas „Saugios kaimynystės“ programas visame mieste 2004 metais. Programą įgyvendina, prižiūri ir ją vysto savivaldybės policijos skyrius. Nors pradėjus įgyvendinti programą mieste dirbo 96 policijos grupės, iki 2006 metų buvo suformuota 630 “Saugios kaimynystės” komandų (iš viso Londono miestą sudaro 624 administraciniai rajonai, o kai kuriuose sudėtingesniuose rajonuose veikia net kelios tokios komandos).

Miesto savivaldybėje veikiančios “Saugios kaimynystės” komandos suformuotos vadovaujantis 1-2-3 modeliu – tai reiškia, jog tokią komandą sudaro vienas policijos puskarininkis, du konstebliai ir trys visuomenės paramos policijos pareigūnai. Miesto rajonuose, kur gyventojų skaičius viršija 14000 gyventojų, taikomas 1-2-6 modelis.

„Saugios kaimynystės“ grupės, suformuotos iš Metropoliteno policijos pareigūnų, privalo:

 1. Bendradarbiauti su visuomene vykdant antiocialinio elgesio, nusikaltimų prevenciją, stiprinti visuomenės saugumą;
 2. Kaupti išsamias žinias visais visuomenei rūpimais klausimais;
 3. Stiprinti komunikaciją tarp Metropoliteno policijos ir kitų programos partnerių;
 4. Užtikrinti, kad vietos bendruomenės iškeltų ir vykdytų savo tikslus;
 5. Identifikuoti ir spręsti vietos problemas, įtraukti į tokius sprendimus visuomenę ir partnerius;
 6. Rinkti informaciją, užkardyti neteisėtus veiksmus ir suimti asmenis, gyvenančius priskirtoje teritorijoje ir kurie yra aktyvūs ir stebimi pažeidėjai.

Visuomenės paramos policijos pareigūnai privalo:

 1. Užtikrinti matomą buvimą bendruomenėje;
 2. Teikti įprastas ir prieinamas policijos paslaugas;
 3. Atsižvelgiant į vietos sąlygas skatinti visuomenės bendradarbiavimą;
 4. Kovoti su antisocialine veikla ir gerinti visuomenės gyvenimo kokybę;
 5. Kaupti informaciją ir žinias, susijusias su paslaugų teikimu;
 6. Teikti vertingą pagalbą kitiems policijos pareigūnams[2].

2013-2016 metų Londono metropoliteno policijos plane numatyta, jog lyginant su 2011 metais „Saugios kaimynystės“ grupių skaičius iki 2016 metų turi išaugti beveik tris kartus (nuo 1849 iki 4491), tačiau nepaisant anksčiau atlikto tyrimo rekomendacijų, planuojama didinti ir pareigūnų, dirbančių su šia programa skaičių beveik dešimčia procentų (nuo 18103 iki 19287). Atsižvelgiant į bendrą sostinės savivaldybės policijos darbuotojų skaičių, policijos pareigūnai, dirbantys su „Saugios kaimynystės” programa, sudaro daugiau kaip pusę visų pareigūnų (iš viso numatyta policijos pareigūnų skaičių išlaikyti maždaug 32.000 ribose). Šiame pareigūnų skaičiuje taip pat įtraukti ir nepilnamečių reikalų policijos pareigūnai, dirbantys su „Saugios mokyklos“ programomis. 2013-2016 metų Londono metropoliteno policijos plane numatoma, jog kiekvienai „Saugios kaimynystės“ grupei bus priskirtas atsakingas policijos konsteblis ir visuomenės paramos policijos pareigūnas, kurių pagrindinė užduotis – artimai bendrauti su „Saugios kaimynystės“ grupių nariais, kurie patys identifikuos problematiškiausias vietas bendruomenėje ir nustatys grupės veiklos tikslus.

„Saugios kaimynystės“ tyrimas Didžiojoje Britanijoje

Šiuo metu Londone taikoma „Saugios kaimynystės” schema laikoma viena iš sėkmingiausių visoje Didžiojoje Britanijoje, ir tai kuo puikiausiai įrodo nuolat augantis visuomenės pasitenkinimas (žr. Lentelę žemiau).

 

Visuomenės požiūrio tyrimo rezultatai, %

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Pasitenkinimas vietos teisėtvarkos sistema

56

56

66

62

66

Policija išmano vietos problemas

61

64

68

66

71

Policija efektyviai sprendžia vietos problemas

60

62

65

64

68

Visuomenė jaučiasi tinkamai informuota

47

51

66

63

66

Visuomenės būgštavimai, susiję su antisocialiniu elgesiu

36

40

39

25

25

Londono visuomenės požiūrio tyrimo rezultatai[3].

Parengta „Saugios kaimynystės“ grupių asociacijos pagal www.ourwatch.org.uk informaciją.


[1] http://www.ourwatch.org.uk/about_us/

[2] http://policeauthority.org/metropolitan/downloads/scrutinites/snscrutiny.pdf

[3] http://policeauthority.org/metropolitan/downloads/scrutinites/snscrutiny.pdf

Print Friendly

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>